e-skola i besplatni tutorijali

eskola2.png

Kako interaktivno crtati u Wordu

Korak 1

Otvorite Word dokument. Pritisnite Insert, shapes, te sa padajućeg izbornika odaberite oval.

 image001

Korak 2

Oval ćemo obojiti naredbom Format, Shape Styles i odabirom crvene boje (Horizontal Gradient-Accent2) sa padajućeg izbornika.

image002

 

Korak 3

Ponovo pritisnite Insert, Shapes, ali ovaj puta sa padajućeg izbornika odaberite Isosceles Triangle (trokut).

 image004

Korak 4

Trokut ćemo obojiti naredbom Format, Shape Styles, te odabirom boje Horizontal Gradient-Dark

 image005

Zatim, trokutu ćemo obris učiniti nevidljivim naredbom Format, Shape Outline, No Outline.

 image006

 

Najzad ćemo trokutu obrisati sjenu naredbom Format, Shadow Effects, te odabirom No Shadow Effect sa padajućeg izbornika.

 image008

Korak 5

Da bismo nacrtali glavu bubamare potrebno je odabrati Insert, Shapes, Flowchart Delay.

 image009

Nakon toga, oblik ćemo obojiti istim načinom kao i tijelo bubamare, samo ćemo kao boju koristiti boju crnog trokuta.

No, glava bubamare nije položena dobro. Okrenut ćemo je naredbom Formate, Rotate, Rotate Left 90°.image010

Međutim, glava insekta treba biti u pozadini, a ne na površini kako je sada. Poslat ćemo je u pozadinu naredbom Format, Arrange, Sent To Back.

 image011

Korak 6

Oči bubamare nacrtat ćemo opisanim postupkom dodavanja ovalnog oblika, te primjenjivanja bijele boje. Ticala ćemo nacrtati pomoću opcije Insert, Shapes, Arc.

 image012

Kada umetnete arku pojavit će se zeleni kružić koji služi za okretanje oblika. Oblik okrećete rotiranjem miša sa pritisnutom tipkom, te otpuštanjem tipke miša kada dođete do željenog položaja.

 image014

Oblik umnožite naredbom Ctrl +C i Ctrl+V. Ponovite postupak okretanja, zatim oba oblika pošaljite u pozadinu funkcijom Format, Arrange, Send To Back.

Korak 7

Sada ćemo bubamari nacrtati noge. To ćemo učiniti opcijom Insert, Shapes, Elbow Connector.

 image016

Nozi ćemo promijeniti debljinu funkcijom Format, Shape Outline, Weight, 3 px.

 image018Nogu dva puta umnožite naredbom Ctrl+C i Ctrl+V. Posložite ih jednu ispod druge. Prvu nogu okrenut ćemo naredbom Format, Rotate, More Rotation Options. U prozoru koji se otvorio u polju Rotation promijenite vrijednost u negativnu, npr. -23 px, za gornju nogu. Za donju nogu ponovite postupak, samo u polju Rotation upišite pozitivnu vrijednost, npr. 32.

 image019

Sve tri noge odaberite istovremeno, držeći pritisnutu tipku Shift. Umnožite ih opisanim postupkom, te pomaknite na odgovarajuću poziciju strelicama na tipkovnici. Označene, rotirajte ih naredbom Format, Rotate, Flip Vertical.

 image021

Srednju nogu malo izvucite van. Sve tri noge pošaljite u pozadinu opisanim postupkom.

Korak 8

Bubamari zadajte točkice umetanjem ovalnog oblika i njegovim bojenjem istom bojom kao i glave bubamare.

Najzad, označite sve bubamarine dijelove držeći pritisnutu tipku Shift. Grupirat ćemo ih u jednu grupu naredbom Format, Group, Group.

 image022

Sada možemo pomicati i okretati cijelu bubamaru odjednom.

Korak 9

Boju pozadine promijenit ćemo naredbom Page Layout, Page Color, te odabirom crvene boje na padajućem izborniku. Osim toga, promijenit ćemo orijentaciju stranice naredbom Page Layout, Orientation, Landscape. Na dokument ćemo napisati latinski naziv bubamare.

Korak 10

Želimo da bubamara bude interaktivna, tj. da komunicira sa posjetiteljima. To ćemo postići dodavanjem prozirnog gumba. Opcijom Insert, Shapes, Oval, nacrtat ćemo oval premo bubamare. Zatim, njegovu ćemo vidljivost ugasiti naredbom Format, Shape Fill, No Fill.

 image024

Korak 11

Dok je oval označen, pritisnite Insert, Hyperlink, Existing File or Wabe Page, te upisivanjem web adrese u polje Address. Pritisnite gumb OK da biste unijeli promjene.

 f18

Na kraju, Vaš rad bi trebao izgledati kao na slici ispod. Svaki puta kada kursorom miša pređete preko bubamare pojavit će se oblak s tekstom da pritisnete Ctrl+Click da biste došli na željenu web stranicu.

f19

 

Filozofija i latinski jezik

Biologija i kemija